ROUBENKY

 

VÝROBNÍ PROCES ROUBENKY

1. Jakou zvolit vstupní surovinu?

Jehličnaté dřeviny tuzemského původu na stavbě převládají. Nejvíce se používá smrk. Smrk má měkké, poměrně lehké a pryskyřičké dřevo s dlouhými vlákny. Smrkové dřevo je dosti pružné a pevné, málo se bortí a sesychá. V interiéru je značně trvanlivé, venku méně odolné, proto je nutné dodatečné ošetření hranolů.

Barva dřeva je žlutohnědá, bez tmavě zbarveného jádra. Používá se prakticky na všechny druhy stavebního řeziva - jako konstrukční dřevo i na staveně-truhlářské výrobky. Smrkové dřevo je vhodné k lepení.


 

Rostlé řezivo - z jednoho masivního trámu (tradiční typ výstavby)

Roubenky realizace

Stěna roubenky je tvořena jedním kusem masivního dřeva, který z pohledu legislativy nesplňuje požadavek na prostup tepla. Při návrhu je tedy potřeba počítat s jednáním na stavebním úřadě o podmínkách povolení stavby a případě způsobu užívání stavby. v případě, že je pro výstavbu použito čerstvě poražené dřevo, které má v sobě vysoký obsah vody, je vinou této vlhkosti mnohem náchylnější k napdení dřevokaznými houbami a dalšími škůdci. Po sestavení soubené stěny navíc dochází k výrazným objemovým změnám a je třeba nechat stavbu sednout. Délka této technologické přestávky se pohybuje okolo jednoho roku a hodnota sednutí je zhruba 10-15 cm. Tato varianta se dá využít i v případě, že má investor vlastní zdroj kulatiny.


 

Lamelové dřevo - z lepených trámů (moderní typ výstavby)

Roubenky realizace

V součastné době dochází k čím dál většímu využívání lepeného dřeva při výrobě roubenek, a to ve formě KVH hranolů nebo BSH hranolů. Hranoly s označením BSH jsou tvořeny vzájemným slepením a délkovým napojením dřevěných lamel. Jednotlivé lamely jsou předem technicky vysušeny na vlhkost 10-12%( s tolerancí 2 %), výsledný materiál BSH nebo DUO/TRIO má potom předepsanou vlhkost 15% (s tolerancí 3%). Díky tomu dochází k minimálním objemovým změnám a sesedáním v toleranci milimetrů, tím se eliminuje proces vyzrání roubenky. Také snížení vlhkosti představuje ochranu dřeva před růstem dřevokazných hub, plísní a napdením dřevokazným hmyzem. Další výhodou je, že BSH hranoly umíme opatřit perem a drážkou, což zlepšuje stavebně fyzikální vlastnosti a neprůvzdušnost stěny bez potřeby vymazávání spár.


 

2. Jaký zvolit nárožní spoj roubenky

Mezi nejčastjěší nárožní spoje roubenek patří spoj na rybinu a spoj na plát, ale na dochovaných stavbách lze najít i další typy, například dvojitou rybinu, vazbu na zámek apod. S vyjímkou několika málo oblastí jsou tradiční nárožní spoje bez přesahu zhlaví (čela) trámu, to znamená, že čelo trámu končí v rovině fasády kolmé na směr uložení. Velmi často jsou s přesahem poslední dva trámy pod rovinou střechy, které tak vyčnívají před fasádu a mohou být seříznuty do okrasných tvarů


 

Spoj na rybinu

Spoj na rybinu

Základní a nejčastěji využívaná je rohová vazba na tzv. rybinu, ve které má konec každého trámu při bočním pohledu tvar připomínající rybí ocas. Vyjetí prvky z vazby se zamezuje protiběžné šikmým seříznutím či spíše ztesáním dosedajících ploch a tím se vytvoří samosvor. Protože rybinová nárožní vazba se sama o sobě provádí na hraněném prvku, je typickým znakem starobylého provedení vnější strany nároží staveb z nehraněých kuláčů "půlměšíčkový" přechod z plného blého tvaru na hraněnou koncovou část s vazbou (ve vnitřní nároží do sebe oblé tvary plynule "zajíždějí").


 

Spoj na plát

Spoj na plát

Spoj na plán bývá využíván v menší míře než rybinový spoj a je charakteristický spíše pro severské země. Jeho výhodou je velké ztužení stěn v rozích a také možnost využítí i pro kruhové profily stěnových dílců.


 

3 Jaký zvolit typ stěny?

Jednoduchá stěna s pero-drážkou

Jednoduchá stěna s pero-drážkou

Jednoduchá stěna s mezerou

Jednoduchá stěna s mezerou

Dvojitá stěna

Dvojitá stěna


 

Kombinace masivního dřevěného panelu s roubením a vloženou izolací

Roubenky realizace


Nabízíme

  • rodinné domy
  • přístavby
  • bytové domy
  • chaty
  • střešní nástavby
  • komerční stavby
  • menší halové objekty
  • stavební servis

Comfort domy - stavební a obchodní společnost
spolehlivý partner pro vaše stavbyNaším cílem je úzce spolupracovat s Vámi jako stavebníkem. Definovat Vaše priority , finanční možnosti a Vaši představu o bydlení zrealizovat.
Dřevostavby Dřevostavby